הפרויקטים שלנו
אדריכלות - דנה אוברזון
אדריכלות - דנה אוברזון
אדריכלות - דנה אוברזון
אדריכלות - דנה אוברזון

אדריכלות - דנה אוברזון

צילום - עודד סמדר

מפקח: נתי אברמוביץ'

מיקום - בית קאופמן

more projects