הפרויקטים שלנו
אדריכלות - דנה אוברזון
אדריכלות - דנה אוברזון
אדריכלות - דנה אוברזון
אדריכלות - דנה אוברזון

אדריכלות - דנה אוברזון

צילום - עודד סמדר

מפקח: אופיר קליימן

מיקום: בית דוב

more projects