אדריכלית - פנינית שרת
אדריכלית - פנינית שרת
אדריכלית - פנינית שרת
אדריכלית - פנינית שרת
אדריכלית - פנינית שרת

אדריכלית - פנינית שרת

צילום - איתי בנית

שטח בניה - 140 מ"ר

מיקום - רעננה

more projects