הפרויקטים שלנו
אדריכלית - צביה קזייב
אדריכלית - צביה קזייב
אדריכלית - צביה קזייב
אדריכלית - צביה קזייב
אדריכלית - צביה קזייב

אדריכלית - צביה קזייב

צילום - עמית גושר

שטח בנייה - 150 מ"ר

מיקום - תל אביב